Basis Photoshop

BASIS PHOTOSHOP


Ben jij gefascineerd door beelden en wil je meer weten over digitale beeldbewerking? Zet dan je eerste stap met de Basis Photoshop. Daar leer je alle basistechnieken van het bewerken van beeld. Na deze basiscursus heb je de benodigde basiskennis in huis om zelf foto’s te kunnen bewerken, maar je kunt je ook verder verdiepen met de Vervolg Photoshop.

Vorm van de cursus


De Basis Photoshop is een oriënterende opleiding voor iedereen die gefascineerd is door beeldbewerking en graag zelf aan de slag wil, maar nog niet goed weet hoe. Tijdens de Basis Photoshop leer je de basiskennis van de beeldbewerking in Adobe Photoshop. Een leuke en leerzame manier voor het uitbreiden van je photoshop-skills.

Basiskennis


We behandelen de meest gangbare gereedschappen binnen Photoshop. Je leert creatief om te gaan met sectiegereedschappen, lagen en laagmaskers en non-destructief retoucheren. We leren je ook hoe je gebruik kunt maken van startfilters en smartobjects.

Benodigdheden


Bij aanvang heb je een notebook met Adobe Creative Cloud software (Adobe studentenversie) nodig. De studentenversie van Adobe kan tegen ongeveer 140 euro per jaar via de school worden aangeschaft. De keuze tussen Windows of Mac is aan de student zelf en is afhankelijk van de wensen en het beschikbare budget. Voor de systeemeisen verwijzen wij je naar de website van Adobe.

Aanmelden & Startdata


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment


PRIJS:

EUR 225,-


DUUR:

4 weken

1 dag (3 uur les) per week naar school


GOED OM TE WETEN:

Als je de basis Photoshop hebt gevolgd kun je doorstromen naar de vervolg Photoshop, waarin we nog dieper duiken in het programma!


Meer informatie aanvragen

Introductiegesprek inplannen

Locatie Amsterdam


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Locatie Eindhoven


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

Pre Course Fiction/Documentary/Corporate (English)

Also in EINDHOVEN!

Pre Course Directing Fiction/Documentary/Corporate


The goal of the pre course is to make you enthusiastic about the profession of filmmaker. This pre course is an introduction to the part-time courses in directing fiction and directing documentary. In this 10-week course you will receive a short introduction to the basics of filmmaking. You deliver a short film, individually or collectively, which shows that you understand the principles of film making and can apply them in practice.

The structure of the pre course


Classes are given in 10 consecutive weeks in one block of 3 hours. The structure is aimed at making a film and is divided into pre-production, production and post-production. In addition, we expect you to carry out home assignments in the form of both practical and theoretical assignments.

Pre-Production


Everything starts with a story. In the pre-production phase we focus on coming up with a subject and writing out a concept for the film that will be made during this course. The proposed choice of film format is the mockumentary. A mockumentary is a made-up story (fiction film) presented as a true story (documentary). In addition, we pay attention to film language, basic technical aspects of the camera, sound and planning for the production of the film.

Production


All footage must be made for the selected productions in two weeks. We choose to rotate the tasks as much as possible, so that every student gains insight into the most important (main) tasks of the production phase. For these small productions it mainly centers around the directing, camera, light, sound and management.

Post-Production


All footage is ready and now it comes down to making something beautiful with all the raw material. The assembly of the film, the editing, consists of a pre- and final edit. In these two weeks you will be familiarised with the basics of assembly. You will gain insight into the image and sound rhythm of the film. In the editing phase everything comes together: the ideas, storylines, atmospheres, emotions, sounds and music. After this, you will work with all the elements to make it into one story. The montage is the final performance of your composition. Only this time not with music, but with images. Image also has its own rhythm. You end the course with the presentation and evaluation of your self-made film.

Sign up & starting dates


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPrice:

EUR 1200,-

(Partial payment possible)


DURATION:

10 weeks

10 lessons of 3 hours each


Ask a question

Schedule a (mobile) meeting

Location Amsterdam


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Netherlands

Contact

Location Eindhoven


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Netherlands

Contact

Speed Course Filmmaking (English)

INTRODUCTION SPEED-COURSE FILMMAKING


The goal of the Speed-Course Filmmaking is to take the first steps into filmmaking and to produce a short movie with your classmates in a week-time. Whether you like operating a camera, acting, directing or editing: everything is covered in this Speed-Course!


You will be introduced to the different disciplines of filmmaking (both Fiction and Documentary), acting and editing as well. This way, you will get knowledge about everything and you will record your own short film.


For example: you go out with your fellow students and make a report of Amsterdam with our professional equipment. In addition, you are going to record a scene in which you either act, operate a camera or direct the scene.

SHOOTING


You will learn all the possibilities of the camera and you will record your first shots. Which shots do you have? What is the purpose of each shot? By practicing during the lessons you will quickly learn how to tell a story through film. You write a short plan and interview your classmates. Here you make use of the different camera shots you learned.

ACTING


In addition to filming and conducting interviews, you also become acquainted with acting. You will get various exercises, useful facts and tips and you will learn how to transform yourself into your role. How can you make the script come to live? What are good ways to learn scripts? After acquiring this knowledge, you are going to apply that to the scene.

If you don’t want to act, there is always a possibility to work as a director, sound(wo)man or camera(wo)man when the scenes are being recorded. We ensure that everyone has a job that suits them best.

DIRECTING


Besides directing actors you can also choose to direct a short item. You write a plan for this with the following points: What are you going to film? Who are you going to film and why? Which shots do you need? Are you going to film on a tripod or handheld? If you have finished your plan you can start filming in duo’s. This doesn’t have to be in the school, but can also be done somewhere nearby. If you are done, you return to Amsterdam Film School and you make sure all recorded material is safely stored on our workstations.

EDITING


In the first lessons of the course you were mainly focused in filming different situations. You have recorded an interview, a scene or an item. Now it’s time to see how all these shots turned out. How do you assemble all the material into a good film? You will get acquainted with editing and make your first version.

SHORT FILM


During the last phase of the course, you choose a discipline you liked the most and would like to learn more about. For example, you can record another scene, edit material or make more shots for your item. Eventually you make sure that you have a final film which you can present at the end of your course.

Registrations & Starting dates


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPRICE

EUR 595,-

(partial payment possible)


DURATION

1 week

TIMETABLE

Monday till Friday

09:00 – 15:00


FOR WHO:

For novice filmmakers around the age of 16-25, but all ages are welcome.

LANGUAGE

English


Equipment included

Professional equipment


CERTIFICATE

Certificate of participation


Amsterdam

Location


Location Amsterdam
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Netherlands

Contact

Eindhoven

Location


Location Eindhoven
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Netherlands

Contact

Vooropleiding Regie Fictie/Documentaire/Corporate

For English, click here!

Nu ook in EINDHOVEN!

VOOROPLEIDING REGIE FICTIE/DOCUMENTAIRE/CORPORATE


Het doel van de vooropleiding is om je te enthousiasmeren voor het vak van filmmaker. Deze vooropleiding is een introductie voor de deeltijdopleidingen regie fictie en regie documentaire. In deze 10 weken durende vooropleiding krijg je een korte introductie in de basisbeginselen van het filmmaken. Je krijgt antwoord op de vraag wat je allemaal nodig hebt om een film te maken. Je levert een korte film af, individueel of collectief, waarmee je laat zien dat je de beginselen van het film maken begrijpt en kunt toepassen in de praktijk.

Vorm van de vooropleiding


De lessen worden gegeven in 10 opeenvolgende weken op een avond, gedurende 3 uur. De opbouw is gericht op het maken van een film en wordt analoog aan het proces van filmmaken opgesplitst in pre-productie, productie en post-productie. Daarnaast verwachten we je van je dat je thuisopdrachten uitvoert in de vorm van zowel praktische als theoretische opdrachten.

Pre-Productie


Alles begint met een verhaal. In de pre-productie focussen we op het bedenken van een onderwerp en het uitschrijven van een concept voor de film die gemaakt gaat worden gedurende deze vooropleiding. De voorgestelde keuze voor de vorm van de film is de mockumentary. Een mockumentary is een verzonnen verhaal (fictie film) gepresenteerd als een waar gebeurd verhaal (documentaire). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan filmtaal, enkele basis technische aspecten van de camera, geluid en planning voor de productie van de film.

Productie


In twee weken moeten alle opnames worden gemaakt voor de drie geselecteerde producties. We kiezen ervoor om de taken zoveel mogelijk te laten rouleren, zodat iedere student inzicht krijgt in de belangrijkste (hoofd)taken van de opnamefase. Voor deze kleine producties gaat het voornamelijk om de regie, camera, licht, geluid, opnameleiding.

Post-Productie


Alle opnames zijn klaar en nu komt het erop aan iets moois te maken met al het ruwe materiaal. Het in elkaar zetten van de film, de montage, bestaat uit een voor- en eindmontage. In deze twee weken word je vertrouwd gemaakt met de basisbeginselen van montage. Je krijgt inzicht in het beeld en geluidritme van de film. In de montage komt alles bij elkaar: de ideeën, verhaallijnen, sferen, emoties, geluiden en muziek. Hierna ga je aan het werk met alle elementen om er één verhaal van te maken. De montage is de uiteindelijke uitvoering van je compositie, alleen deze keer niet met muziek, maar met beeld. Ook beeld heeft zijn eigen ritme. Je eindigt de cursus met de presentatie en bespreking van je zelfgemaakte film.

Aanmelden & Startdata


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment


PRIJS:

EUR 1200,-

(gespreid betalen mogelijk)


DUUR:

10 weken

10 lessen van 3 uur

VOERTAAL:

Nederlands


GOED OM TE WETEN:

Als je de vooropleiding volgt en vervolgens deelneemt aan de Opleiding Regie Fictie of Regie Documentaire, krijg je 50% van de vooropleiding cadeau op het totaal bedrag van de opleiding!


Meer informatie aanvragen

Introductiegesprek inplannen

Locatie Amsterdam


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Locatie Eindhoven


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

8 weken Basis van Montage

BASIS VAN MONTEREN


De module Basis van monteren is de start van onze uitgebreide Editing opleiding. In de eerste module van de opleiding leer je alles over de basis monteren. Hoe werkt de software, welke workflow pas je toe bij montage en wat is een ideale montage-set? Hoe verloopt de samenwerking met de regisseur tijdens de montage? Al deze belangrijke vragen worden beantwoord in de eerste fase van de opleiding.

DOEL


Centraal tijdens deze module staat de kennis van het programma Adobe Premiere Pro CC. Je leert met de juiste tools werken en je verdiept je in het dramatische aspect van beeldmontage. Je eindigt de module met de oplevering van je eerste project.

ADOBE PREMIERE PRO CC


Je begint de module met het verkennen van het programma Adobe Premiere Pro CC waar je deze opleiding mee gaat werken. Je leert hier goed mee om te gaan zodat je snel verder kunt met het vervolg van de opleiding. We starten met de bouwstenen van montage en na het vinden van de optimale workflow verdiepen we ons in de finesse van het vak.

SYNCEN EN LOGGEN


De volgende stap is het syncen en loggen m.b.v. een continuïteitsrapport. Nadat je Adobe Premiere Pro CC van A tot Z beheerst is het syncen van je beeldmateriaal een lastige maar ook belangrijke taak. Dit houdt in dat je het beeldmateriaal sync legt met je audio aangezien audio vaak los opgenomen wordt van het beeldmateriaal. Het continuïteitsrapport dat de regie assistent heeft bijgehouden is, naast het scenario, voor een editor niet te missen informatie. Hier staan alle opmerkingen in van de verschillende shots die gemaakt zijn. Tevens staan hier ook de juiste takes in die bruikbaar zijn voor je montage.

SNIJDEN EN PLAKKEN


Na het behandelen van syncen en loggen is het tijd voor de basistechniek van knippen en plakken van je beeldmateriaal. In de eerste fase van de opleiding heb je de techniek al geleerd en kunnen we ons nu focussen. Denk hierbij vooral aan het dramatische aspect van het knippen en plakken van je beeldmateriaal. Waar maak je de juiste “cuts” en waarom? Hoe leg je verschillende lagen over elkaar en laat je deze op de juiste manier overvloeien? Na deze fase ben je in staat om snel en zonder enige moeite de mooiste cuts te maken.

BEELDEFFECTEN


Vervolgens gaan we in op beeldeffecten. Je leert beeld-overgangen en herkadering toe te passen. Uiteraard is het ook interessant om te onderzoeken wat je allemaal kunt met de verschillende beeld-effecten. Adobe Premiere Pro CC heeft hierin ongekende mogelijkheden waar je samen met onze professional doorheen gaat en deze uiteindelijk zelf toepast op je eigen project. Bovendien kun je aan het eind van deze module ook aftiteling en titels opmaken en invoegen. Want titels voor je film zijn belangrijk en geven je film een eigen identiteit. Kies je eigen stijl om zo jouw film uniek te maken doormiddel van titels.


AUDIO NABEWERKING

Het volgende onderdeel is audio nabewerking. Je leert volume, filters en overgangen toe te passen. Audio kan je film maken of breken en wij leren je hoe je de beste nabewerking voor jouw korte film kunt verkrijgen.

Aanmelden & Startdata


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPRIJS

EUR 1450,-


DUUR

8 weken


LESTIJD

Overdag: 10:00 – 16:30
Avond:
19:00 – 22:00


Hoofdopleiding Montage

Meer cursussen

Introductiegesprek inplannen

GOED OM TE WETEN

De Cursus Basis van Montage is de eerste Module van de Opleiding Montage. Indien je jouw vaardigheden graag verder wilt uitwerken kun je je na afloop van deze cursus ook aanmelden voor onze gehele Opleiding Montage. Je stroomt dan in bij de opvolgende Module Dramatisch Monteren.

Amsterdam

Locatie


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Eindhoven

Locatie


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

10 weken Vooropleiding Camera Acteren

Nu ook in Eindhoven!

VOOROPLEIDING CAMERA ACTEREN


Gedurende de Vooropleiding Camera Acteren maak je in tien weekenden kennis met de belangrijkste aspecten van camera acteren. Wil jij altijd al in een speelfilm of serie spelen en heb je ambitie om filmacteur of -actrice te worden? Wacht dan niet langer en realiseer je dromen en maak een goede start met onze Vooropleiding Camera Acteren. We behandelen verschillende acteertechnieken in een veilige omgeving zodat je na het afronden van de opleiding zelfverzekerd aan de slag kunt voor de camera. Je leert te improviseren, je neemt deel aan een auditie en we behandelen  tekst interpretatie. Uiteindelijk acteer je zelf een scène voor de camera op een film set. De vooropleiding wordt aangeraden om succesvol te kunnen deelnemen aan de toelatingsrondes van onze uitgebreide Opleiding Camera Acteren. Uiteraard biedt de vooropleiding je ook de kans om te proeven van het vak camera acteren. Wist je dat als je na het afronden van de Vooropleiding Camera Acteren wordt aangenomen op de Hoofdopleiding Camera Acteren je de Vooropleiding van ons cadeau krijgt?

DOEL


Het doel van de Vooropleiding Camera Acteren is om jou in tien weekenden een solide basis te geven als acteur of actrice. Je leert hoe het is om voor de camera te spelen en tevens naar jezelf te kijken als acteur. Maar je begint met de basis van acteren, wat houdt het eigenlijk in? Hoe kun je als acteur tekst tot leven laten komen? Na de vooropleiding heb je meerdere malen voor de camera gestaan en kun je na een succesvolle auditie doorstromen naar de uitgebreide Opleiding Camera Acteren. De vooropleiding is geschikt voor beginnende acteurs en actrices met weinig of geen ervaring in camera acteren.

SPEL ELEMENTAIRES


Je maakt kennis met de groep waar je de komende periode mee gaat samenwerken om jezelf te ontwikkelen als acteur. Tijdens de introductie gaan we dieper in op elementaire spellessen zoals jezelf presenteren, camera acteren, tekst interpretatie en improvisatie. Ook krijg je antwoord op de vraag: wat houdt acteren in? Welke mogelijkheden en vormen zijn er? Hoe leer je te denken als een acteur of actrice? Hoe kun je je inleven en wat zijn de do’s and don’ts?

TEKST BEHANDELING


Tekst is een belangrijk onderdeel van acteren maar tekst behandeling is nog belangrijker want je kunt je tekst nog zo goed kennen maar wat doe je er precies mee? Hoe lees je als acteur nu eigenlijk een tekst? Interpreteer je al gelijk wat er staat of lees je eerst eens goed wat er echt bedoeld wordt? Een schrijver heeft met een duidelijk doel de scène geschreven maar kun je dat als acteur ook toepassen? In deze fase leer je alles over tekstbegrip en de handige manieren die er zijn om je optimaal voor te bereiden op een scène.

SCENE ANALYSE


In deze fase gaan we in op het analyseren van een scène. Wat staat er geschreven en wat kun je er qua spelkeuzes uithalen? Waar zitten de verschillende lagen en hoe zorg je dat je een scène niet constant hetzelfde speelt? Je leert de basis van het spelen met strategieën en doelen. Een personage heeft altijd een doel in een scène maar hoe ontdek je zo’n doel als je een scène analyseert? Tijdens dit onderdeel draait het vooral om te leren hoe je een scène vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken en dat je weet hoe een scène is ingedeeld.

AUDITIES


Audities zijn vaak een struikelblok voor een acteur omdat er veel van af hangt. Tijdens de vooropleiding zet je de eerste stappen in auditeren en castings. Je leert om jezelf voor te stellen en je gemakkelijk te voelen tijdens audities. Wat staat je allemaal te wachten als je een auditie hebt? Hoe kun je je goed voorbereiden op een auditie? En vooral, wat laat je zien tijdens een auditie? We geven je handige tips zodat je ontspannen kunt deelnemen aan een casting.

IMPROVISEREN


Improviseren is een essentieel onderdeel van acteren en het wordt vaak onderschat. Tijdens improviseren is het de kunst om te blijven luisteren en te reageren op je tegenspeler en te allen tijde mee te gaan in het verhaal. Als je improviseert is het belangrijk om samen met je mede-acteur het verhaal te vertellen en elkaar daarin uit te dagen. Maar hoe doe je dit en welke valkuilen zijn er in het improvisatie spel? Door samen met je medestudenten te spelen leer je hoe je kunt improviseren en hoe je het verhaal kunt blijven vertellen.

CAMERA ACTEREN


Het laatste onderdeel van de vooropleiding is “Camera Acteren”. Wat is nu het verschil tussen camera acteren en het acteren op toneel? Hoe kom je over op camera en hoe leer je als acteur naar jezelf te kijken zonder een waardeoordeel te vellen? Het is belangrijk om naar jezelf te leren kijken en je bewust te worden van je talenten en je aandachtspunten. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt als je voor de camera staat? De camera ziet alles en dus ook wanneer je zenuwachtig bent of je je niet volledig overgeeft aan het moment. Tijdens deze laatste fase leer je voor het eerst scènes te spelen voor de camera zodat je klaar bent om een volgende stap te nemen in je carrière als acteur. Ook kun je deelnemen aan de toelatingsrondes van de uitgebreide Opleiding Camera Acteren.

 

Aanmelden & Startdata


Startmomenten:

woensdag 1 september (19:00 - 22:00)

zaterdag 4 september (10:00 - 13:00)


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPRIJS:

EUR 675,-

(gespreid betalen mogelijk)


DUUR:

10 weken

Keuze uit:

dinsdagen/woensdagen (19:00 – 22:00)

zaterdagen (10:00 – 13:00)


GOED OM TE WETEN:

Volg eerst de vooropleiding Camera Acteren en indien je wordt aangenomen op de hoofdopleiding krijg de prijs van je vooropleiding cadeau!


Meer informatie aanvragen

Introductiegesprek inplannen

Amsterdam

Locatie


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Eindhoven

Locatie


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

Filmen met je Smartphone

FILMEN MET JE SMARTPHONE


Smartphones hebben tegenwoordig erg goede camera’s en deze worden alleen maar beter. Veel social media-content is en wordt geschoten met gewone mobieltjes. Ook voor journalisten/ programmamakers en communicatiespecialisten is het een uitkomst. Zelf het beeld maken tijdens het interview, extra opnames of een korte bedrijfsfilm. Ben jij gefascineerd hoe mensen mooie films maken door alleen hun mobiel te gebruiken? Zet dan je eerste stap in de richting van mobiel-filmen met deze korte opleiding Filmen Met Je Smartphone!

Tijdens deze opleiding maak je kennis met aspecten van het maken van films en leer je de basistechnieken hiervan. Na deze opleiding kan jij ook met jouw mobiel de mooiste video’s maken voor jezelf of commerciële doeleinden. De opleiding filmen met je telefoon is een oriënterende opleiding voor iedereen die gefascineerd is door film en graag zelf aan de slag wil, maar niet goed weet waar hij of zij moet beginnen.

STORYTELLING


In deze eerste fase van de opleiding leer je meer te zien en vooral anders te gaan kijken. Wat wil jij vertellen? Wat vind jij belangrijk? Hoe maak je een verhaal? Je werkt aan het opbouwen en verbeteren van je techniek, waarbij ook de inhoud en compositie van jouw video’s ruimschoots aan bod komt. 

CAMERA-VOERING


Filmen is keuzes maken, dus dat leren we je. Wat schiet je en wat niet? Welk perspectief kies je? Welke tools heb je tot je beschikking op je mobiel? Hoe stel je deze in? Hoe maak je een mooie compositie? Werk je met natuurlijk of met kunstmatig licht? Je gaat in deze periode een start maken aan je cinematografische visie.

SHOOTEN


Nadat je de basistechnieken van de camera van je mobiel onder de knie hebt en je je verhaal hebt uitgewerkt, is het tijd om de theorie toe te gaan passen in de praktijk. Je gaat vooral zelf aan de slag en gaat werken met verschillende opdrachten in onze studio’s. Je gaat bijvoorbeeld een intro maken voor je kanaal, materiaal proberen te recreëren en werken met lichtinvallen. Het is mogelijk om in groepjes te werken, maar dit kan uiteraard ook zelfstandig.

NABEWERKEN


Ook de nabewerking wordt meegenomen in het proces. Met digitale bewerking leer je films te bewerken zodat je een eindresultaat kunt bereiken waar je trots kunt zijn.

De opleiding wordt afgesloten met een korte film met  jouw verhaal.


GOED OM TE WETEN


Bij aanvang van de studie heb je een mobiele telefoon nodig.

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van onze workstations (incl. Adobe programma’s) tijdens en naast de lesuren.

Indien je ook thuis aan de slag wilt met nabewerken, kun je een studentenkorting ontvangen met jouw opgegeven schoolmail.

Aanmelden & Startdata


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPRIJS:

EUR 670,-

(gespreid betalen mogelijk)


DUUR:

10 weken

10 woensdagen: 19:00 tot 22:00 uur

OF

5 weken

5 zaterdagen: 09:30 tot 16:30 uurMeer informatie aanvragen

Introductiegesprek inplannen

Amsterdam

Locatie


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Eindhoven

Locatie


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

Speed-course filmmaken

For English, click here!Nu ook in Eindhoven!

INTRODUCTIE SPEED-COURSE FILMMAKEN


Het doel van de Speed-course Filmmaken is om een week lang het filmvak te proeven en een eigen korte film te maken samen met je medestudenten. Of je nu van camera, acteren, regisseren of monteren houdt, alles komt aan bod!

Je maakt kennis met de verschillende disciplines van film maken (fictie en documentaire) alsmede acteren en monteren. Zo krijg je van alles wat mee en draai je je eigen korte film.

Zo ga je er samen met je medestudenten op uit en maak je bijvoorbeeld een reportage van Amsterdam met professionele camera’s. Daarnaast film je een scène waarin je ofwel acteert, het camerawerk verzorgt of waarin je de regie in handen hebt.

FILMEN


Je leert alle mogelijkheden van de camera kennen en je draait je eerste shots. Welke shots heb je allemaal? En natuurlijk heel belangrijk: wat het doel is van zo’n shot? Doordat je tijdens de lessen direct alles in praktijk uitprobeert leer je al snel hoe je een verhaal kunt vertellen doormiddel van film. Je schrijft een kort plan en interviewt een van je medestudenten. Hierbij maak je gebruik van de camera’s en de verschillende shots waar je alles over hebt geleerd.

ACTEREN


Naast het filmen en houden van interviews maak je ook kennis met het vak acteren. Je krijgt verschillende speloefeningen, handige feitjes en tips en je leert hoe je je kunt transformeren naar je rol. Hoe kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de tekst echt gaat leven? Wat zijn goede manieren om je tekst te leren? Nu je deze kennis hebt pas je dat toe door zelf een scene te spelen.

Mocht je het minder leuk vinden om te acteren dan kun jij als regisseur, geluidsman/vrouw of cameraman/vrouw aan de slag als de scenes gespeeld worden. We zorgen er altijd voor dat iedereen een functie heeft wat het beste bij hem/haar past.

REGISSEREN


Naast het regisseren van acteurs kun je er ook voor kiezen om een korte item te regisseren. Je schrijft hiervoor een plan en waarin je voor jezelf een aantal zaken helder krijgt. Zoals wat ga je filmen? Wie ga je filmen en waarom? Welke shots heb je nodig? Ga je alles op een statief draaien of uit de hand? Als je je plan af hebt kun je in duo’s het item gaan draaien. Dit kan en mag rondom de school. Als je klaar bent kom je terug naar Amsterdam Film School en zorg je ervoor dat al jouw beelden veilig op de computer staan.

MONTEREN


In de eerste lessen van de cursus ben je vooral veel bezig geweest met het filmen van verschillende situaties. Je hebt een interview afgenomen, een scène gefilmd of je item gedraaid. Nu is het tijd om eens te kijken hoe al deze beelden er eigenlijk uit zien. Wat kun je er allemaal mee en hoe monteer je al het materiaal tot een goede film? Je maakt kennis met montage en maakt een eerste edit!

KORTE FILM


In de laatste fase van de cursus kies welk onderdeel je het leukste vond en waar je nog meer van zou willen leren. Zo kun bijvoorbeeld nog een scène opnemen, monteren of extra shots draaien voor je item. Uiteindelijk zorg je er zelf voor dat je een eindfilm hebt welke je aan het einde van de cursus kunt presenteren.

Aanmelden & Startdata


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

StartmomentPRIJS:

EUR 595,-

(gespreid betalen mogelijk)


DUUR:

1 week

maandag tot en met vrijdag

09:00 – 15:00 uur

VOERTAAL:

Nederlands


VOOR WIE:

Voor elke filmliefhebber


APPARTUUR INBEGRPEN:

Beschikking over professionele apparatuur, van camera tot montage


CERTIFICTAAT:

Certificaat van deelname


Amsterdam

Locatie


Amsterdam Film School
Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam
Nederland

Contact

Eindhoven

Locatie


Amsterdam Film School
De Lismortel 23
5612 AR Eindhoven
Nederland

Contact

Cursus Documentaire Bootcamp - John Appel

CURSUS DOCUMENTAIRE BOOTCAMP DOOR JOHN APPEL


Tijdens deze vierdaagse interactieve “Cursus Documentaire Bootcamp” gegeven door John Appel krijg je van hem alle tools om je film naar een hoger niveau te helpen.

Of je nu een eerste idee hebt voor je documentaire of al in de montage zit, John geeft je oefeningen en opdrachten mee naar huis om je een stap verder te laten zetten in het realiseren van je documentaire. Na deze 4 intensieve dagen heb je een belangrijke doorbraak gemaakt met je eigen plan.

In de eerste fase van de cursus kijkt John samen met jou naar waar je staat en hoe hij je tijdens deze lessen verder kan helpen. Elke deelnemer krijgt gerichte aanwijzingen en zeer praktische begeleiding obv jouw filmidee. Maar ook als je met veel beeldmateriaal van jouw documentaire zit, of net klaar bent met draaien en je wilt nu eens echt weten hoe naar een goede versie kunt komen is deze cursus uitermate geschikt.

Tevens is interviewen en de daarbij horende technieken een belangrijk onderdeel tijdens deze cursus. John nodigt een geschikte gast voor je uit om hem/haar te interviewen en coacht je om de fijne technieken en mogelijkheden binnen het interviewen te onderzoeken en te doorgronden.

In vijf weken tijd en vier zondagen gaat John samen met je kijken hoe je jouw verhaal kunt versterken en zoekt hij per deelnemer passend materiaal zodat je na deze cursus verder kunt met jouw documentaire. Je weet na deze cursus waar het voor jou als maker over moet gaan, of je nu een eerste idee hebt, je jouw synopsis strak moet krijgen, net gedraaid hebt of al in de montage zit. John helpt je verder!

Let op! De cursus duurt in totaal vijf weken waarvan je vier zondagen les hebt.

Het minimum vereiste voor deze cursus is een concreet idee voor een documentaire film.


JOHN APPEL


John Appel studeerde af aan de filmacademie met de documentaire Radio Daniëlle. Deze werd bekroond als Beste Studentenfilm. In 1993 maakte hij vervolgens zijn eerste bioscoopdocumentaire Johnny Meijer, o.a. genomineerd voor een Gouden Kalf. Daarentegen drong hij bij het grote publiek door met zijn film over André Hazes, Zij gelooft in mij, winnaar van het IDFA 1999 en meest succesvolle bioscoopfilm van de laatste 60 jaar.

In 2003 maakte hij de film ‘The last victory’, over de beroemde paardenrace van Siena, de Palio. Deze film won twee Gouden Kalveren en werd veelvuldig internationaal bekroond en genomineerd als Best European Documentary 2004.

In 2009 maakte hij de persoonlijke film ‘The Player’, over de goklust van zijn vader. Naast een aantal internationale prijzen werd de film ook genomineerd als Beste Internationale Documentaire op het IDFA 2009. Zijn film ‘Wrong time, wrong place’ (2012), de internationaal bekroonde openingsfilm van IDFA 2012, onderzoekt de rol van toeval en noodlot in het Noorse drama rond Anders Breivik. In 2018 ging zijn laatste film “Sprekend Nederland” in premiere, de tijdgeest gevangen in allerlei toespraken. 

John heeft zeer veel ervaring als mentor van (beginnende) filmmakers.

“Ik help te ontdekken hoe je op een andere manier naar je film kunt kijken, wat het ‘drama’ is, wat iemand een geschikte hoofdpersoon maakt. Ik geloof in de kracht van de beperking onder het motto: less is more.”

Aanmelden & StartdataContact opnemen

DATA

nog geen datum gepland


DUUR

5 weken

4 zondagen les

LESTIJDEN

10:30 – 16:00 uur


PRIJS

EUR 749,-

(gespreid betalen mogelijk)


Meer cursussen

Naar masterclasses

Locatie


Amsterdam Film School
Panamalaan 5G
1019 AS Amsterdam
Nederland

Contact

Masterclass 'Montage Documentaire' | John Appel

Over deze masterclass


Na meerdere succesvolle Storytelling masterclasses, keert John terug met een masterclass Interviewtechnieken (2,5 uur).

Onderwerp

In de Masterclass Montage gaat John Appel in op de afrondende fase van het proces van filmmaken. Natuurlijk wordt bij de montage je film opnieuw gevormd en worden er belangrijke keuzes gemaakt in je vertelling. John laat aan de hand van eigen werk en inspiratiebronnen zien wat de dramatische functie is van montage en welke keuzes daarin van belang zijn. Als zeer ervaren en wereldwijd bekende filmmaker kan hij je alles vertellen over de realisatie van je documentaire.

Aanmelden & Data


Meld je nu aan!

Datum:

5 februari 2019

19:30 tot 22:00 uur


John Appel:

John Appel studeerde af aan de filmacademie met de documentaire Radio Daniëlle. Deze werd bekroond als Beste Studentenfilm. In 1993 maakte hij vervolgens zijn eerste bioscoopdocumentaire Johnny Meijer, o.a. genomineerd voor een Gouden Kalf. Daarentegen drong hij bij het grote publiek door met zijn film over André Hazes, Zij gelooft in mij, winnaar van het Idfa 1999 en meest succesvolle bioscoopfilm van de laatste 60 jaar.

Overige documentaires: The Last Victory (Beste Europese Documentaire 2004), The Player (IDFA Beste Nederlandse Documentaire) en Wrong Time Wrong Place (Opener IDFA, diverse internationale prijzen)

Binnenkort verschijnt zijn film De Stem van Nederland, een portret van de tijdgeest van nu aan de hand van toespraken op bruiloften en partijen.

Naast documentairemaker is John Appel mentor van jonge filmmakers in binnen- en buitenland, o.a. Greenhouse Development Programme, Aristoteles Workshop, Binger Instituut e.v.

Kenmerkend voor John Appel is dat zijn documentaires vaak gaan over normale mensen en eenzame helden. Het gaat vaak over melancholiek, herinneringen en leven en dood. Hij maakt films op basis van de juiste mix van onderzoek en intuitie en zoekt vooral naar de kwetsbaarheid van mensen. Hij vindt het belangrijk om niet zo veel mogelijk materiaal te schieten, maar het juiste materiaal en tijd buiten de camera te besteden met de hoofdpersonen.

John Appel: 'Een documentaire maak je vooral zonder camera’.

Meer Masterclasses

Locatie


Amsterdam Film School
Panamalaan 5G
1019 AS Amsterdam
Nederland

Contact