INTRODUCTIE


De Module Concept-ontwikkeling is de start van onze uitgebreide Opleiding Regie Documentaire. In deze module schrijf je je eigen documentaire verhaal en doe je veel research. Je leert ideeën te structureren en om te zetten naar een synopsis. Ook ga je werken aan een logline voor je documentaire. Je krijgt tijdens de opleiding continu feedback van onze docenten zodat je met vertrouwen kunt gaan werken aan de eerste opzet van je filmplan.

Je zet de volgende stap in de Module Cinematografie waarin je jouw documentaire verhaal leert te vertalen naar beeld.

Het ontwikkelen van een documentaire idee, het schrijven van een synopsis en het opzetten van een filmplan.

Deze module is geschikt voor zowel beginnende als ervaren documentairemakers die hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een documentaire idee alsmede het schrijven van een synopsis.

Het totale programma neemt 9 weken in beslag. Je kunt kiezen voor overdag van 09:00 – 16:00 uur (m.u.v. zaterdag van 09:30 – 16:30 uur) of de namiddag + avond van 15:00 – 21:30 uur.

PROGRAMMA


Centraal tijdens deze module staat ‘de noodzaak’; als documentairemaker moet je kunnen beargumenteren waarom jouw verhaal verteld moet worden. Je leert jouw ideeën te ontwikkelen op basis van verschillende verhaalstructuren.

Zodra jouw idee concreet is verleg je de focus naar je synopsis. Je leert de juiste vorm en inhoud van een synopsis te begrijpen alsmede het schrijven van een goede logline. De logline geeft immers de kern van je verhaal weer. Je ontvangt tijdens dit proces continu feedback van onze professionals; je onderzoekt, probeert uit en past de kernelementen van een goed verhaal toe om uiteindelijk tot jouw synopsis te komen.

Naast het ontwikkelen van jouw synopsis zal de cursus Storytelling in het teken staan van research. Je verricht onderzoek naar jouw documentaire idee. Je gaat op zoek naar inspiratie en voorbeelddocumentaires. Je doet research naar je onderwerp, hoofdpersonen, kernvraag, filmstructuur en het vertelperspectief.

Gedurende de module ligt de nadruk voortdurend op jouw motivatie; wat is de urgentie om dit verhaal te vertellen? Wat heeft de film te bieden? En aan wie? Je plaatst je film in een grotere context en onderzoekt het grotere belang. Om je film te kunnen verkopen of financieren is het noodzakelijk de vraag naar de relevantie van je film te kunnen beantwoorden.

Zodra je je synopsis hebt geschreven start je met de opzet van je filmplan. In het filmplan formuleer je o.a. de aanleiding, je motivatie, de karakters en de vertelstructuur.  Let wel, het betreft hier slechts een opzet, de uiteindelijke ontwikkeling van je Filmplan schrijf je tijdens de Module Filmplan.

Je sluit de cursus af met een presentatie van je synopsis en een pitch van jouw documentaire idee.

KOSTEN


Bij de Amsterdam Film School betaal je via automatisch incasso. Je kunt de onderwijssom in maandelijkse termijnen betalen. Indien je de opleiding volledig vooruit betaalt, ontvang je een betalingskorting van 3% over je volledige onderwijssom.

Na inschrijving sturen we je de factuur een maand vóór de startmaand van jouw opleiding.

PRIJS PER MAAND OBV 10 TERMIJNENTOTAALPRIJS OPLEIDING
ONDERWIJSTARIEFEUR 590EUR 5900

Amsterdam Film School is een particuliere school en er is geen studiefinanciering mogelijk. Als omschreven bij ‘Prijs van de Opleiding’ kun je de onderwijssom maandelijks in delen betalen. Zo hoef je niet in één keer de volledige cursussom over te maken en kun je de kosten over meerdere maanden spreiden.

Onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ons onderwijs kun je lezen via deze link. Door inschrijving bij Amsterdam Film School verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

INSCHRIJVING


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment


VERVOLG


Na de Module Storytelling zet je de volgende stap tijdens de Module Cinematografie waarin alle technische aspecten van het filmen centraal zullen staan.