Volg eerst de Vooropleiding Camera Acteren en indien je wordt aangenomen op de Hoofdopleiding krijg je de Vooropleiding cadeau!

EERST VOLGENDE STARTMOMENT


Startdatum en lesrooster

Les

Locatie

Lestijden

Startmoment


INTRODUCTIE JAAR 1


Tijdens deze uitgebreide praktijkgerichte opleiding ontwikkel jij jezelf in 1 jaar tot acteur voor film en televisie. Belangrijk voor die ontwikkeling is het opdoen van zoveel mogelijk ervaring voor de camera. Je leert in theorie en praktijk de vaardigheden en tools van een acteur, maar bijzonder aan deze Opleiding Camera Acteren is de ervaring die je voortdurend voor de camera opdoet. Je ontdekt jouw kracht en talent als acteur en wordt daarnaast onderwezen in set-discipline en de technische aspecten van filmacteren.

De Opleiding Camera Acteren is als volgt opgebouwd: het jaar is verdeeld in vier modules van 8 weken. Iedere module is gericht op een onderwerp en wordt benaderd vanuit theorie en praktijk van tekstbehandeling, fysiek en stem. Per module wordt er een specifieke methode of techniek behandeld waardoor je aan het eind van het jaar verschillende ingangen, theorieën en technieken hebt verzameld om jouw werkwijze en talent als acteur te ontwikkelen. Verscheidene acteurs en regisseurs onderwijzen vanuit hun specialiteit en geven je zo een ruim aanbod aan mogelijkheden om tot geloofwaardig, authentiek en technisch spel te komen. Het eerste jaar is gericht op de basis van acteren, scriptanalyse en bewustzijn van fysiek en stem.

Nog weinig of geen ervaring? Start dan met de vooropleiding, hier is geen auditie voor vereist.

Studieduur1 jaar
Studiebelasting6 - 10 studie uren per week
Maximum aantal deelnemers10 leerlingen
NiveauVoor beginnende acteurs
ToelatingseisenTwee auditierondes
CertificaatBij succesvolle afronding opleiding
LesmateriaalDigitale cursusmap
Cursus frequentie2x per week

De toelating voor de Opleiding Camera Acteren vindt plaats op basis van twee auditierondes:

Eerste ronde
In de eerste ronde komt je persoonlijke motivatie aan bod en draag je een opgelegde monoloog (wordt toegestuurd door Amsterdam Film School) voor die je richting de camera speelt. Deze bestaat uit een zelfgemaakte tape van een monoloog.

Bij een positieve beoordeling stroom je door naar de tweede ronde.

Tweede ronde
In de tweede auditieronde word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek en controleren we alle formaliteiten die bij je inschrijving van toepassing zijn. Ook kunnen we hier vragen om nog een persoonlijke monoloog (eigen keuze) voor te bereiden om op locatie te spelen.

Nadat alles is doorlopen ben je officieel geselecteerd voor de Opleiding Camera Acteren van Amsterdam Film School.

Het programma van de Opleiding Camera Acteren wordt gegeven op zaterdag-overdag en woensdagavond in deeltijd. Iedere week heb je een les op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur en woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur gedurende 32 weken. Voor de Opleiding Camera Acteren hanteren wij de schoolvakanties van de regio Noord-Holland.

PROGRAMMA


De eerste module is een inleiding: wat heeft een filmacteur eigenlijk allemaal tot zijn beschikking bij de vormgeving van zijn personage? Je zult hier meteen ontdekken waar je kracht en je zwaktes als acteur liggen. Je werkt met bestaande scènes en leert hoe je die tot leven kunt brengen met je eigen expressie, je fysiek, je stem, je timing en je positie. Vooral het inschakelen van je fysiek en de rol van mise-en-scène zullen uitgebreid aan bod komen.

Daarnaast krijg je een uitgebreide inleiding tot scriptanalyse en tekstbehandeling. Aan de hand van bestaande scenario’s leer je scènes te ontleden, de structuur van een vertelling te herkennen en de gelaagdheid van personages te begrijpen. Zo krijg je een goede basis om ieder scenario te analyseren en je personages eigen te maken. Uiteraard leer je direct hoe het is om voor de camera te spelen en jezelf terug te zien, want het is belangrijk om naar jezelf te leren kijken.

Onderstaande onderwerpen komen chronologisch aan bod in deze module:

Tools van de filmacteur

Fysiek bewustzijn

Mise-en-scène

Personage-opbouw en -ontwikkeling

In de tweede module werken we aan de ontwikkeling van je stem en het gebruik van dynamiek en timing in dienst van je personage.  Ook het aan- of afleren van dialecten en accenten zal worden behandeld. Daarnaast werken we verder aan de inzet van je fysiek. Elementair spel zal daarbij centraal staan en uiteraard focus je je weer op het spelen voor de camera. Je kijkt veel terug en analyseert in de groep en verwerkt de feedback in je acteerwerk.

Daarnaast ga je ook veelvuldig in op tekstbehandeling en de hiervoor veel gebruikte theorieën. Je leert richting te geven aan scènes door de intenties van je personage te doorgronden. Er wordt dieper ingegaan op karakteranalyse en je maakt kennis met het maken van een ‘breakdown’ van scènes als acteur.

Onderstaande onderwerpen komen chronologisch aan bod in deze module:

Stemtechniek en dramatisch gebruik van de stem

Dynamiek, ritme en rust

Fysiek (elementair spel)

Karakteranalyse en intenties

Scene breakdown

Voor de geloofwaardigheid en gelaagdheid van je spel is het noodzakelijk eerlijk te zijn naar jezelf. In deze module wordt er dieper ingegaan op de psychologische gelaagdheid van de personages en zul je worden uitgedaagd om jezelf grondiger te onderzoeken. Authenticiteit is hierbij een sleutelbegrip. Hoe ga je om met impulsen tijdens je spel? Hoe luister je als acteur echt in een scène? En hoe gericht kun jij je gedachten sturen en beïnvloeden?

Je werkt opnieuw aan verschillende scènes met uiteenlopende karakters en zoekt hierbinnen naar jouw persoonlijke verbinding tot het verhaal en het karakter. Er wordt gewerkt aan het gebruiken van eigen ervaringen en emoties en je leert deze om te zetten naar een werkbare vorm. Zo leer je onder andere over de kracht van de close-up. Om menselijk gedrag goed te leren lezen, wordt er veel aandacht besteed aan het kijken en luisteren naar mensen in het dagelijks leven en hier specifieke voorbeelden uit te gebruiken in mise-en-scène, handelingen en mimiek.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod in deze module:

Psychologische gelaagdheid

Authenticiteit

Herinnering en fysiek geheugen

Stem en ademhaling

Close-up en technische emotie

De laatste module van het eerste jaar is gericht op het samenbrengen van alle geleerde stof in de praktijk. Je krijgt lessen in hoe je je als acteur goed kunt voorbereiden op opnames. Hoe maak je optimaal gebruik van repetities? Wat is de rolverdeling op een set en hoe verhoud je je tot je medespelers en de regisseur? Daarbij komen technische aspecten aan bod zoals: niet-chronologisch draaien, verschillende takes, werken met markers en continuïteit. Tijdens deze module doe je je eerste praktijkervaring op door het draaien van een scène. In voorbereiding hierop word je tijdens de lessen gecoacht en begeleid terwijl  je zowel technisch als inhoudelijk aan jouw script en personage werkt.

Scriptlezing

Repeteren

Set discipline

Technisch acteren (markers, takes, continuïteit, angles, etc.)

Persoonlijke coaching

KOSTEN


Iedere opleiding van Amsterdam Film School wordt maandelijks in rekening gebracht gedurende de looptijd van de gekozen opleiding. Hieronder vind je de prijzen per maand. Je kunt er ook voor kiezen om de onderwijssom 100% vooruit te betalen met een betalingskorting van 3%.

Daarnaast heb de optie om je opleiding in termijnen te betalen. Dat zijn 8 maandelijkse termijnen van EUR 675,-. Hiervoor rekenen wij een éénmalige administratieve vergoeding van EUR 50,-.

PRIJS PER MAAND OBV 8 TERMIJNENTOTAALPRIJS OPLEIDING
ONDERWIJSTARIEFEUR 675,-EUR 5.400,-

Bij Amsterdam Film School kun je betalen per bankoverschrijving of per credit card.

Amsterdam Film School brengt de onderwijssom bij deelbetaling maandelijks in rekening op de derde dag van iedere maand. Iedere factuur heeft een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. De factuur voor de eerste maand van de opleiding wordt opgemaakt na inschrijving. Opvolgende facturen worden maandelijks opgemaakt vanaf de startmaand van je opleiding.

Amsterdam Film School is een particuliere school en er is geen studiefinanciering mogelijk. Als omschreven bij betaalwijze kun je de onderwijssom maandelijks in delen betalen. Zo hoef je niet in één keer de volledige cursussom over te maken en kun je de kosten over meerdere maanden spreiden.

Onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op ons onderwijs kun je lezen via deze link. Door inschrijving bij Amsterdam Film School verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.

LOCATIE


Paasheuvelweg 5, 1105 BE Amsterdam, Nederland

VERVOLG


Na de Opleiding Camera Acteren kun je direct in het werkveld aan de slag. Je hebt ook de mogelijkheid om nog de Opleiding Regie Fictie of Montage te volgen of één van onze Masterclasses.